+420 737 913 277 (Po-Čt 7.30-18.00)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) definují smluvní vztah mezi AT solution,s.r.o , IČO: 27745619, sídlem: Prostějov, Šafaříkova 3039/26, PSČ 796 01 (dále jen „Prodávající“) a mezi fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“), která u Prodávajícího nakupuje online kurz, knihu nebo Ebook  (dále jen „Produkt).
  2. Pro objednání Produktu je nutné, aby Kupující vyplnil všechny požadované údaje do objednávkového formuláře na stránkách www.samuel-hornek.cz nebo dalších webech Prodávajícího. Dále je Kupující je před odesláním objednávky povinen přečíst si tyto obchodní podmínky a vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami potvrzením objednávky.   Zaplacení hodnoty objednávky je třeba provést do tří pracovních dnů – 72 hodin. Marným uplynutím této lhůty se  objednávka ruší, nebude li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.  Zrušení objednávky neznamená, že Kupující nemůže objednávku opakovat.
  3. Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je platba připsána na účet Prodávajícího. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení bude Kupující informován a bude mu doručena faktura elektronickou poštou na jím uvedený email.
  4. Na základě přijaté objednávky je kupujícímu doručen produkt určený výhradně pro jeho osobní užití, nebo zaplacením získává právo na poskytnutí služeb a školení. Školení, semináře a odborné poradenství probíhá  v předem stanoveném termínu na adrese, kterou Kupující obdrží po uhrazení a potvrzení objednávky. Produkt (On-line kurz) – probíhá formou doručování PDF materiálů a videoprezentací, emailingu. Tyto materiály jsou Kupujícímu doručovány postupně emailem v průběhu kurzu a všechny má k dispozici v členské sekci, do které dostane personifikované přístupové údaje ihned po připsání platby na účet Prodávajícího (nejdéle do 24 hodin). Kupující obdrží email s textovými soubory (Ebooky) ve formátu PDF a obdrží odkaz na unikátní stránku s video prezentací a dalšími bonusovými materiály.
  5. Kurz začíná dnem přijetí platby a nejpozději následující den jsou doručeny první výukové materiály. Prodávající si vyhrazuje právo na prodlouženou dobu doručení produktu v případě technické závady, nejdéle však do 14 dnů ode dne přijetí objednávky. O tom, že je objednávka uzavřena, je Kupující informován e-mailem s odkazem na první materiály. Po skončení kurzu kupujícímu všechny materiály zůstávají a jsou umístěné v členské sekci. pohromadě se seznamem a odkazy na unikátní videoprezentace, včetně bonusových materiálů.
  6. Kupující produkt převezme otevřením a stažením prvních produktů v první emailové zprávě.  Případně prvním přihlášením do členské sekce. Za právoplatné převzetí Produktu Kupujícím je považováno první stažení Produktu (dále jen „Převzetí“).
  7. Kupující dále bere na vědomí, že Produkt obsahuje materiály na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Kupující se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

Reklamace:

  1. Kupující má právo Produkt reklamovat. Za účelem vyřízení reklamace je Kupující povinen napsat reklamační protokol, kde uvede důvody, proč produkt vrací, spolu s kopií dokladu o zaplacení zaslat na email heroik88@gmail.com. Reklamaci lze uplatnit ve lhůtě 14 dnů od zaplacení Produktu. Reklamace bude posouzena Prodávajícím na základě vyplněného příslušného formuláře.  O výsledku reklamačního řízení bude Kupující informován.
  2. V případě, že je u konkrétního Produktu uvedeno, je možné produkt reklamovat i po delším časovém období. Taková možnost reklamace se vztahuje vždy na konkrétní produkt. On-line kurz “Progress Academy a Rok změny” mají unikátní garanci, že po realizaci základních kroků v kurzu, se Kupujícímu  vrátí 2 X více než byla původní investice potřebná k nákupu kurzu ( tzn. 2 x 2 420 Kč) a to pokud zrealizuje základní kroky z kurzu obsažené v check listu u každého modulu, či kurzu. Pokud i přes splnění všech základních kroků nedosáhne kupující zdvojnásobení původní investice, může požádat o vrácení peněz. Reklamace bude vyřízena na základě porovnání zrealizovaných kroků s úkoly z kurzu.
  3. Prodávající má právo tyto podmínky měnit. Takové nové Podmínky vstupují v platnost dle uvedeného data a automaticky nahrazují předchozí platné Podmínky. Nové obchodní podmínky se vztahují pouze na nově zakoupené produkty

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 21.03.2017.

www.Samuel-HOrnek.cz