+420 737 913 277 (Po-Čt 7.30-18.00)

Co je koučink?

Co je a není koučink? (coaching)

Koučování či koučink nebo koučing je metoda rozvoje dospělých učením se svou vlastní praxí a zkušeností. Kouč vede koučovaného k nalezení vlastních cílů a dále k určení nejlepší cesty k jejich dosažení.

Konečným záměrem koučování má být co nejrychlejší dosažení jasné struktury v plánování a rozhodování o úspěšném postupu k úspěchu.

V praxi si můžete vybrat dva směry koučinku. Firemní koučink zaměřený na podnikání a efektivnější práci ve firmách a osobnostní koučink zaměřený hlavně na zlepšení sebevědomí, nalezení silných stránek osobnosti a potlačení těch slabých.

Já vnímám klienta jako celek a nerozlišuji mezi osobním a profesním životem. Pokud totiž klient chce a uplatňuje postupy, na které společně přijdeme, dosáhneme velkých změn a úspěchů jak v osobním tak profesním životě. Více informací o tom, jak koučuji.

 Koučink není psychoterapie, poradenství ani vzdělávací kurz

Ačkoli to v praxi někdy splývá, není koučování založené na psychoterapii. Psychoterapie se zabývá problémem a jeho příčinou. Koučování – slovo problém nezná. Jak je patrno z textu výše, jako kouč vám pomohu vymezit cíl a najít k němu správnou a rychlou cestu. Nezabývám se tím, jak jste se do této situace dostali, ale tím, čeho chcete dosáhnout.

Někdy je ale hlubší pochopení vaší situace nezbytné pro správně fungující spolupráci. Koučovaný často prochází a chce projít velkými životními změnami. Pro ty bývá nutné vymanit se ze zaběhlých zlozvyků. Opravdu chcete udělat ty velké změny? Společně to zjistíme!

„Sny nic nestojí, jsou zdarma! Nejtěžší je vydržet a jít!”

                                                         Silvester Stallone

 

Více informací o tom, pro koho je koučink vhodný a co vám může přinést.